Mo Shlán Beo Soir

Ba é Donncha Mac Cárthaigh na Leamhna a chum an t-amhrán seo sa bhliain 1905 agus e ar deoraíocht i Meiriceá. Ag dul siar ar laethanta a óige a bhé se agus é go buartha brónach agus é ag smaoineamh ar a óige sa bhaile in Uíbh Ráthach. Tá an leagan anseo bunaithe ar thaifead a dhein Raidió na Gaeltachta le Molly Uí Chofaigh don ndlúthdhiosca Maidin Bhog Álainn.

This song was composed by Mac Carthaigh na Leamhna in 1905 whilst he was in America. He reflects on past memories and the happiness of his youth while sad and troubled far from home. This version of the song is based on a recording with Molly Coffey made by Raidió na Gaeltachta for the CD Maidin Bhog Álainn.

Mo shlán beo soir mar ar tógadh mé,
Is mé óg dtús mo shaoil,
Ar an mbáinseog mín ag an Inse Ghlais,
Mar a mbíonn na bric ar scéith.
Na géise ar lín is an fhaoileán gheal
Go sítheach ag trácht ón spéir,
Agus gáir ag an dtoinn de dhroim na leac,
Ag sleamhnú isteach sa ché.

Maidin chiúin nárbh aoibhinn siúl,
Ar chiumhais na habhann ba ghlé,
Mar a gcloisinn an uaill go minic im chluais,
Ó shíorghuth buan na n-éan.
Bhíodh an druid is an chuach is an smóilín suairc,
Is an fhuiseog thuas san aer,
An spideoigín bruinn is an lon dubh binn,
Is an traonach thíos sa bhféar.

Go tráigh na hUíne nárbh aoibhinn dul,
Ar éirí aníos don ghréin
Mar a mbíodh garsún do m'aois go síorraí ag teacht,
Ag imirt bháire thréan.
Bhí 'Cuirim Ort' agus 'Leogaim Leat',
Ag togha na bhfear ar gach taobh,
Is an liathróid chruinn le camáin ghroí,
Dá bualadh deas is clé.

Amach sa bhád nárbh álainn imeacht,
Ar dhorchú na rae,
Is na maidí rámha i láimh na bhfear,
Go pras ag tógaint léi.
Go Lúb an Rinnín is go hOileán Duinn,
Is go Sceilg Mhichíl na Naomh,
Ag gabháilt sa lín gach éisc a dtéann,
Is á dtabhairt i dtír gan spéis.

Ar an nGleanntán chaoin nárbh ard mo chroí,
San am go dtíodh an Fheis,
Sin Lae Mhichíl ba thréine claímh,
Lena hobair dhílis féin
Mara bhfaigheadh na daill a radharc gan mhoill,
Ag priocadh fríd le gréin,
Agus crois mhaidí ina mbirt cois claí,
I ndiaidh bhacaigh a gheibheadh a léim.

Tá mo shúil le Críost le filleadh arís,
Anonn thar an dtaoide ghéar,
Mar a mbíonn mo bhuíon is gile croí,
Gan camastaíl gan claon,
Chun mé 'chur leo síos agus aiséirí,
Is go mbeid arís lem thaobh,
Ag triall na slí go Calvairí,
Lá breithe dhílis Dé.